Konkurrenceregler

Generelle regler for deltagelse i Radio Silkeborgs konkurrencer. Reglerne gælder for alle konkurrencer i radioen, via SMS, Facebook eller radiosilkeborg.dk. 

 

Du skal

  • Være fyldt 18 år for at deltage/vinde i konkurrencer afholdt af Radio Silkeborg

Du må ikke

  • Være ansat eller ægtefælle, samlever, barn, forældre eller søskende til en ansat på Radio Silkeborg eller hos Mediehusene Midtjylland
  • Være ansat eller ægtefælle, samlever, barn, forældre eller søskende til en ansat hos eventuelle sponsorer af en konkurrence.
  • Have vundet i konkurrencer på Radio Silkeborg inden for den sidste måned.

Radio Silkeborg kan nægte at udlevere eller afregne den vundne præmie, hvis deltageren ikke opfylder ovenstående betingelser

Radio Silkeborg forbeholder sig desuden retten til at ombytte præmier med et alternativ af tilsvarende værdi. Præmier kan ombyttes til kontanter efter Radio Silkeborgs skøn.

Radio Silkeborg hæfter ikke i forbindelse med aflyste koncerter, forestillinger eller øvrige arrangement.

Der kan gælde særlige vilkår for enkelte konkurrencer. Dette vil være oplyst i forbindelse med konkurrencen.

 

Regler for deltagelse i konkurrencer via sms

Alle mobil-/SMS-tjenester udbydes af Radio Silkeborg af 1997 A/S, Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg.

Priser og tjenestetype nævnes altid i radioen og i forbindelse med omtale på nettet.

Foruden den oplyste pris, betales trafiktakst til din teleudbyder. Betalingen foregår via din mobiltelefonregning hos din teleudbyder.