KONKURRENCEREGLER

Generelle regler for deltagelse i Radio Silkeborgs konkurrencer. Reglerne gælder for alle konkurrencer i radioen, via SMS, sociale medier eller radiosilkeborg.dk.

Du skal

  • Være fyldt 18 år for at deltage/vinde i konkurrencer afholdt af Radio Silkeborg

Du må ikke

  • Være ansat eller ægtefælle, samlever, barn, forældre eller søskende til en ansat på Radio Silkeborg eller hos Mediehusene Midtjylland
  • Være ansat eller ægtefælle, samlever, barn, forældre eller søskende til en ansat hos eventuelle sponsorer af en konkurrence
  • Have vundet i konkurrencer på Radio Silkeborg inden for den sidste måned

Radio Silkeborg kan nægte at udlevere eller afregne den vundne præmie, hvis deltageren ikke opfylder ovenstående betingelser.

Radio Silkeborg forbeholder sig desuden retten til at ombytte præmier med et alternativ af tilsvarende værdi. Præmier kan ombyttes til kontanter efter Radio Silkeborgs skøn.

Radio Silkeborg hæfter ikke i forbindelse med aflyste koncerter, forestillinger eller øvrige arrangementer.

Der kan gælde særlige vilkår for enkelte konkurrencer. Dette vil være oplyst i forbindelse med konkurrencen.